Czym jest ściana

Czym jest ściana

Każdy dom musi posiadać ściany. Warto jednak dowiedzieć się najpierw, czym ściana tak naprawdę jest. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że aby dom był dobrze wykonany i nie ulegał częstym awariom budowlanym ściany muszą być odpowiednio zabezpieczone oraz dobrze zaplanowane. Otóż ściana jest to tak zwana przegroda, która oddziela środowisko zewnętrzne od wewnętrznego. Mówiąc prościej dzięki ścianom możliwe jest odseparowanie jednego pomieszczenia od drugiego dając mieszkańcom takiego domu pewną dozę prywatności. Jest to element stosowany tylko i wyłącznie wewnątrz budynku i może być elementem konstrukcyjnym całego budynku. Przeważnie ściany nie przybierają formy jednej gładkiej i równomiernie ukształtowanej płaszczyzny. Częściej można spotkać się z tym, że są na nich powieszone różne elementy dekoracyjne lub inne mające za zadanie poprawę wyglądu tej płaskiej powierzchni. Zazwyczaj są to między innymi otwory drzwiowe, okienne, wszelkiego rodzaju progi i nadproża. Nierzadko można również spotkać się z elementami takimi jak attyki, gzymsy cokoły, parapety okienne oraz filary międzyokienne. Jak więc widać ściany oprócz swojej najważniejszej funkcji, czyli odseparowywania poszczególnych elementów pomieszczenia pełnią również rolę czysto użytkową w postaci czegoś, w czym można zamontować wiele użytecznych do działania domu elementów? Dużą zaletą ścian jest stosunkowa łatwość w ich stawianiu. Wystarczy elementarna wiedz z zakresu budownictwa.