Dodatkowe koszty, jakie trzeba ponieść podczas zakupu mieszkania

Konsekwencje finansowe, wynikające z kupna mieszkania nie kończą się niestety na przekazaniu umówionej sumy osobie bądź instytucji, która je sprzedaje. Do kosztów, jakie trzeba koniecznie ponieść, należy doliczyć także opłacenie pracy notariusza, który musi zapośredniczyć w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości – tylko wtedy czynność ta będzie uznana za przeprowadzoną zgodnie z obowiązującym prawem i wiążącą w perspektywie funkcjonowania państwa. Koszty usług notariusza są zależne przede wszystkim od wielkości obiektu, który podlega transakcji. Stawki wynagrodzenia urzędnika są określone przez odpowiednie przepisy, ale każdorazowo jest to kwestia, którą ustalają wspólnie sprzedający i kupujący. Poza samym właściwym aktem notarialnym, kupujący będzie potrzebował także stosownych odpisów, poświadczających zakup nieruchomości (ich przedłożenia wymagają niektóre instytucje państwowe lub banki, w których nabywca zaciągnął kredyty na zakup mieszkania). Dodatkowe koszty ponosi się z tytułu założenia księgi wieczystej lub wpisania do istniejącej nowego właściciela. Od mieszkania nabytego na rynku wtórnym trzeba ponadto zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, którego wartość to odpowiednik 2% ceny mieszkania. W przypadku kupna nowego lokum od dewelopera, podatek wzrasta do wysokości 7%.