Dziennik budowy

Dziennik budowy

Budowa domu to bardzo czasochłonny proces, który rozpoczyna się w praktycznym tego słowa znaczeniu w trakcie formalności, jeśli teoretycznie od wkroczenia na plac budowy. Naszym zadaniem jest wtedy wystąpić o dziennik budowy, który jest dokumentem urzędowym. Zapisuje się w nim przebieg robót budowlanych oraz zdarzeń, które w trakcie danej budowy zachodzą. Dziennik budowy jet dokumentem obowiązkowym w każdej realizacji w której wymagane jest pozwolenia na budowę, rozbiórkę czy modernizację. Osoby, które miały styczność z pracami budowlanymi wymagającymi pozwolenia, na pewno wiedzą jak wygląda dziennik budowy. Osoby, które jednak nie wiedzą, mogą zdobyć tę wiedzę z tego właśnie artykułu. Dziennik budowy zawsze jest w formacie A4, ma ponumerowane strony oraz zabezpieczony jest Na stronie tytułowej należy zamieścić numer dziennika datę wydania, oraz liczbę stron, dane inwestora, rodzaj i adres prac budowlanych, numer pozwolenia i pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika. W dzienniku wpisów dokonują inwestorzy, inspektorzy, projektanci, kierownicy oraz osoby wykonujące czynności geodezyjne.