Hydroizolacja fundamentów

Hydroizolacja fundamentów

Budownictwo to bardzo szeroki temat, na który nakłada się bardzo wiele technologii, w tym również i technologia wykonania robót hydroizolacyjnych fundamentów obiektów budowlanych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wręcz każdy obiekt posadowiony jest na gruncie. Warunki jakie panują na danej działce – gruncie są zróżnicowane. Wszystko to zależy od położenia oraz warunków hydrologicznych. Z tego względu podczas budowy należy wielką uwagę zwrócić na zabezpieczenie elementów budowy, które są posadowione w ziemi. Chodzi tutaj więc zarówno o ławy fundamentowe jak i fundamenty. Jeśli chodzi o ławy, to one są najczęściej wykonywane bezpośrednio na gruncie z betonu zbrojonego o odpowiedniej jakości. Natomiast fundamenty w różnych technologiach. Mogą być lane, z płyt betonowych jak również i z bloczków betonowych czy innych materiałów. Jeśli chcemy wykonać hydroizolację, to powinniśmy się do tego przede wszystkim odpowiednio przygotować podłoże. Musi ono być mocne, związane oraz wyrezonowane. Ponadto pozbawione wszelkich cząstek i warstw antyadhezyjnych.