Inspektor

Inspektor

Kiedy budujemy dom jednorodzinny nie mamy konieczności zatrudniania inspektora. Wiele osób jednak w tych czasach decyduje się na takie rozwiązanie. Zadaniem inspektora jest oczywiście reprezentowanie oraz naborowywanie. Na zatrudnienie inspektora decydują się najczęściej inwestorzy zapracowani, jak również i ci nie mający żadnego doświadczenia w budownictwie. W niektórych przypadkach organ, który wydaje zezwolenie na budowę nakłada na nas obowiązek zatrudnienia takiej osoby. Inspektor nadzoru tak samo jak i kierownik posiada pewne podstawowe obowiązki. Zaliczyć tutaj możemy przede wszystkim sprawdzanie jakości wykonanych robót, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w przeróbkach, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad. Poza obowiązkami inspektor ma również i prawa, które przestawiają się następująco: ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia oraz żądać od kierownika budowy dokonania poprawek lub tez ponownego wykonania robót.