Jaką rolę pełni księga wieczysta?

Klient, który został właścicielem mieszkania, zakupionego na rynku pierwotnym, powinien zatroszczyć się o uregulowanie statusu prawnego lokalu, który został niedawno oddany do jego użytku. Rolę analogiczną do tej, jaką dla każdego obywatela pełni dowód osobisty, dla lokalu pełni księga wieczysta. Jest to dokument, przypisany do każdej nieruchomości, zawierający szczegółowe informacje na temat stanu prawnego danego lokalu oraz jego aktualnego właściciela (uprawnia go tym samym do podejmowania kluczowych decyzji w sprawie mieszkania). Księga wieczysta jest prowadzona przez sąd rejonowy konkretnego obszaru, na którym znajduje się nieruchomość. Jest to dokument jawny, do którego wgląd może mieć każdy – wypisy z księgi mają charakter wiążących dowodów podczas procesów i postępowań sądowych. Starając się o założenie księgi, właściciel lokalu musi wypełnić specjalny wniosek, wzbogacony o załączone niezbędne dokumenty, poświadczające stan prawny danej nieruchomości, jej rodzaj, lokalizację i oznaczenie, a także informujące o danych przypisanego do lokalu właściciela. Decyzja o założeniu księgi następuje po zweryfikowaniu danych dostarczonych przez wnioskodawcę. Warto pamiętać, że zarówno założenie, jak też wprowadzenie odpowiednich wpisów, czy też uzyskanie informacyjnych wypisów z księgi, jest powiązane z uiszczeniem stosownych opłat.