Jeden z najważniejszych sektorów gospodarki

Jeden z najważniejszych sektorów gospodarki

Gospodarka każdego państwa składa się z wielu sektorów, które stanowią dla niej mniej, lub bardziej istotny jej element. To czy, któryś z nich jest ważniejszy, czy wręcz kluczowy jest często sprawą związaną z historycznymi powiązaniami i tradycjami, położeniem geograficznym kraju, posiadanymi zasobami surowcowymi i poziomem rozwoju. Kraje najbardziej rozwinięte i tym samym najbardziej liczące się w światowej gospodarce, mają najlepiej rozwinięte sektory związane z zaawansowaną technologią i tymi działami przemysłu, które wytwarzają wysoko przetworzone, finalne produkty, takie jakie samochody, elektronika i wszystkie te dziedziny, które wymagają posiadania wysoko zaawansowanej technologii, bo to jest najbardziej opłacalne. Kraje mniej rozwinięte muszą stawiać na inne branże, przede wszystkim wydobywanie surowców i działania nie wymagające skomplikowanych działań. Ale są też branże, które w każdym kraju stanowią istotną siłę i mają ogromne znaczenie. Jedną z takich jest bez wątpienia budownictwo. To sektor, który nie dość, że sam w sobie tworzy znaczący PKB kraju, to jeszcze sprawia, że od niego zależnych jest bardzo wiele innych przedsiębiorstw, będących bezpośrednio, lub pośrednio od niego zależnymi. Tworzy dziesiątki tysięcy miejsc pracy i sprawia, że kondycja tego sektora jest często miernikiem stanu całej gospodarki państwa.