Kierownik budowy

Kierownik budowy

Kierownik budowy jest osobą, która zatrudniona jest przez inwestora po to by nadzorowała ekipę. Jeśli nie znamy nikogo, kto posiada odpowiednie uprawnienia i doświadczenie to warto popytać znajomych oraz rodzinę. Jeśli nikt ze znajomych nie ma takiej osoby, to możemy udać się do firm budowlanych – często one polecają swojego kierownika, albo też poszukać informacji w Internecie. Każda osoba ma na placu budowy jasno określone prawa i obowiązki. Jeśli chodzi o kierownika udowy to do jego podstawowych obowiązków należy: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, wstrzymanie robót budowlanych w przypadku kiedy pojawić się mogą pewne zagrożenia, realizacja zaleceń, które wypisane są do dziennika budowy. W przypadku kiedy zgłaszamy do odpowiedniego organu termin rozpoczęcia budowy, kierownik dołączyć musi oświadczenie, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa, oraz zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji.