Kto może ubiegać się o mieszkanie komunalne?

Rzeczą oczywistą jest fakt, że każdy dorosły człowiek, zwłaszcza ten posiadający własną rodzinę, dąży do tego, by zdobyć też własne mieszkanie. Niestety koszty, jakie trzeba ponieść z tego tytułu są bardzo wysokie i przekraczają możliwości najbiedniejszych rodzin. Dla zaradzenia takim sytuacjom powstają specjalne mieszkania komunalne, które urząd gminy przyznaje wybranym wnioskodawcom. Decyzje o tym, kto może ubiegać się o zamieszkanie w mieszkaniu komunalnym, podejmuje indywidualnie każda gmina – nie są to kwestie, które w tej samej postaci obowiązują na terenie całego kraju. Zasady przyznawania takiego mieszkania są podobne, różnią się głównie wartością danych, jakie są brane pod uwagę przez urzędników podczas rozpatrywania podań. Kwestią kluczową jest faktyczna sytuacja materialna wnioskodawcy – poświadczony prawnie dochód uzyskiwany przez jego gospodarstwo domowe. Czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo uzyskania przydziału mieszkania komunalnego są trudne sytuacje losowe, takie jak samotne macierzyństwo, bezdomność, czy wielodzietność. Przepisy niektórych gmin określają też minimalny okres czasu, w jakim dana osoba musi być zameldowana, jako mieszkaniec gminy; czasem wymagane jest także posiadanie szczególnych zasług lub podejmowanie pracy społecznej, służącej rozwijaniu się tego regionu.