Kupowanie mieszkania w pojedynkę

W przypadku, gdy mieszkanie lub dom jest poszukiwany przez małżeństwo albo gdy nieruchomość ma zostać kupiona przez osobę samotną starającą się o kredyt z członkami rodziny, banki przychylniej patrzą na złożony wniosek. W transakcji bierze bowiem udział więcej osób, a więc gdy jeden z kredytobiorców straci źródło utrzymania, pozostali będą mogli dalej spłacać zadłużenie. Singiel starający się o pożyczkę takiej samej wielkości musi liczyć się z dodatkowymi warunkami do spełnienia. Przede wszystkim powinien udokumentować wyższe zarobki oraz stałą formę ich uzyskiwania (na przykład umowa o pracę). Ponadto niektóre banki w takich przypadkach wymagają dodatkowego ubezpieczenia od utraty pracy. Składka jest opłacana jednorazowo, z góry, przed przelaniem przez instytucję finansową pożyczki. Przeważnie obowiązuje przez dwa lata, po których kredytobiorca sam decyduje, czy chce wznowić ubezpieczenie, czy raczej z niego rezygnuje. Gdyby jednak wcześniej stracił pracę, kredyt będzie spłacany przez ubezpieczyciela. Bank może również wymagać od klienta dodatkowych aktywności, takich jak założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, a także wyrobienie karty kredytowej lub skorzystanie z dodatkowego ubezpieczenia na życie, które zdjęłoby z ewentualnych spadkobierców obowiązek spłaty pożyczki.