Na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umowy z pośrednikiem

Decydując się na kupno nieruchomości, możemy zlecić poszukiwanie określonego rodzaju domu czy mieszkania dla pośrednika obrotu nieruchomościami, określając poszczególne kryteria poszukiwanej przez nas nieruchomości. Taka umowa z pośrednikiem powinna mieć zawsze formę pisemną, a pośrednik musi przedstawić nam swoja licencję. Zanim podpiszemy taka umowę, uzgodnijmy najpierw wszystkie jej elementy w rozmowie z pośrednikiem, a następnie dokładnie należy przejrzeć umowę, sprawdzając, czy zostały w niej zawarte wszystkie uprzednie ustne ustalenia. Umowa powinna jasno precyzować, jakie czynności będzie podejmował pośrednik w celu realizacji umowy, jakie będą terminy poszczególnych czynności, jakie będą zasady rozliczania się nas, jako klienta z pośrednikiem w przypadku, kiedy wywiąże się on ze swoich zadań i znajdzie nam odpowiednia nieruchomość, którą następnie kupimy. Ustalmy też, że wynagrodzenie pośrednika będzie dopiero wtedy mu należne, gdy doprowadzi do finału kwestię zakupu nieruchomości, istotne jest też, czy to będzie wynagrodzenie ustalone konkretnie kwotowo, czy też w formie określonego procentu od wysokości dokonanej transakcji kupna sprzedaży. Ważne jest też jasno określenie w umowie, czy wynagrodzenie należne pośrednikowi obejmuje już podatek VAT, który należy zawsze odprowadzić w takich transakcjach, czy będzie to cena netto z doliczonym do tego podatkiem.