Nieruchomość

Nieruchomość to obecnie bardzo rozwinięta dziedzina gospodarki. W polskim prawie mówi się ogólnie o trzech rodzajach nieruchomości. mamy tutaj na myśli nieruchomość gruntową, budynkową, a także o częściach nieruchomości budynkowych, czyli nieruchomości lokalowe. Podstawowym rodzajem nieruchomości są oczywiście nieruchomości gruntowe. Są to części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębną własność. W prostszy sposób możemy powiedzieć, że jest to grunt. Stale z gruntem związane są budynek, rośliny, urządzenia, jak również i wiele innych elementów. Tak więc wniosek wynika z tego jeden, że nieruchomości budynkowe nie mogły by powstać bez nieruchomości gruntowych z którymi są trwale związane. Do nieruchomości gruntowych zaliczyć możemy różnego rodzaju działki, a przede wszystkim działki budowlane, przemysłowe, rolnicze, leśne, itp. należy więc wiedzieć, że jeśli chodzi o nieruchomości budynkowe i inne , nie będą mogły one stanowić przedmiotu odrębnej własności. Osoby zainteresowane bardziej tym tematem mogą zajrzeć do kodeksu cywilnego do rozdziału, który przeznaczony jest nieruchomościom.