Nieruchomości rolne

Najbardziej popularne nieruchomości to oczywiście nieruchomości budynkowe. Należy jednak wiedzieć, że oprócz ich możemy również wyróżnić nieruchomość macierzystą, czyli inaczej gruntową, rolną, użytkową. Nieruchomość rolna związana jest głównie z nieruchomościami gruntowymi w przypadku kiedy będą te grunty wykorzystywane pod produkcję rolną. Takie nieruchomości znajdują się poza ośrodkami miejskimi, i posiadają też dokładnie ustaloną powierzchnię minimalną. Definicje dotyczące nieruchomości zawarte są w kodeksie cywilnym. Znajdziemy tam więc nie tylko definicję ogólną nieruchomości, ale również dla wszystkich poszczególnych rodzajów jej. Nieruchomości są definiowane w różny sposób, a także funkcjonują na podstawie różnego rodzaju zasad i przepisów. Z nieruchomościami gruntowymi wiąże się pojęcie gruntów rolnych. Nie tylko chodzi tutaj o grunty rolne, które są użytkowe, ale również i takie, na których znajdują się wszelkiego rodzaju zbiorniki wodne. Nieruchomości rolne to rodzaj nieruchomości , na które nie jest tak duże zapotrzebowanie, jak w przypadku nieruchomości budynkowych.