Odziedziczenie nieruchomości

Kiedy człowiek odziedzicza nieruchomość w danej okolicy, tak naprawdę ma problem, związany z tym, że nie wie co w takiej sytuacji jego zadaniem jest zrobić. Przede wszystkim należy wiedzieć, że każdy spadek dotyczący nieruchomości jaki nabędziemy należy zgłosić do Delegatury Biura Geodezji i Katastru. Oczywiście do delegatury w danej okolicy w której nabyliśmy spadek. W jakim celu się to wykonuje? Przede wszystkim chodzi tutaj o zarejestrowanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. Samo zgłoszenie nie jest jednak wystarczające, bo oprócz tego naszym zadaniem jest też dołączenie odpisu postanowienia Sądu, o tym, że nabyliśmy spadek. Również ważne jest poinformowanie o danych osobowych wszystkich spadkobierców. Dane osobowe, które potrzebne są do zarejestrowania w ewidencji obejmują: nazwisko, imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania. Jeśli będziemy chcieli dowiedzieć się, cz spadkobierca figuruje w bazie danych ewidencyjnych, to owszem otrzymamy takie informacje od Delegatury Biura Geodezji i Katastru ale za odpowiednią odpłatą.