Podejścia wyceny nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą, która musi dokonać wyceny nieruchomości w sytuacji kiedy chce dana osoba sprzedać mieszkanie. Wśród możliwych do wyboru podejść wyceny wyróżniamy podejście porównawcze, dochodowe, kosztowne, jak również i mieszane. Pierwsze podejście a więc porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości z założeniem że jej wartość będzie odpowiadać cenom uzyskanym z podobnej nieruchomości, która również jest przedmiotem obrotu na rynku. Najczęściej rzeczoznawcy majątkowi biorą pod uwagę te podejście. Pozwala ono na najdokładniejsze określenie wartości danej nieruchomości. kolejne podejście, a więc dochodowe polega na określeniu wartości nieruchomości, zakładając że nabywca zapłaci daną cenę za określoną nieruchomość. Trzecie podejście kosztowe odpowiada kosztom jej odtworzenia, które jednak zmniejszone są o wartość zużycia. Ostatnie podejście czyli mieszane zawiera elementy wszystkich podejść. Należy jednak wiedzieć, że każde podejście posiada jeszcze osobno swoje metody i techniki wyceny.