Podpisanie umowy ostatecznej

Sporządzenie ostatecznej umowy o kupnie mieszkania to czynność natury prawnej, dlatego musi być ona dokonana w obecności notariusza. Umowa zawarta bez jego udziału jest nieważna i niezobowiązująca, nie zmienia faktycznego stanu prawnego danego lokum ani jej właściciela. Z momentem zawarcia umowy, mieszkanie staje się oficjalnie własnością nabywcy, nawet, jeżeli sprzedający nie otrzymał do tego momentu pełnej, umówionej kwoty pieniędzy: na przykład w wypadku, gdy odpowiednie środki mają być mu przekazane przez bank, udzielający nabywcy kredytu mieszkaniowego. Akt notarialny zawiera wtedy paragraf mówiący o tym, że wpłata zostanie dokonana w ciągu kilku dni przez instytucję udzielającą pożyczki. Zbywca, który pomimo tego nie otrzyma umówionej kwoty, ma prawo poprosić o pomoc komornika, który na podstawie spisanej notarialnie umowy ostatecznej wyegzekwuje wypłatę należności od nabywcy. Kupujący z kolei powinien przypilnować, by do momentu zawarcia umowy poprzedni właściciel wymeldował się ze sprzedawanego mieszkania – w przeciwnym wypadku mogą pojawić się problemy, przedłużające moment wprowadzenia się nabywcy – wówczas konieczne będzie uzyskanie sądowego nakazu eksmisji dla sprzedającego. Najlepiej jest zażądać, by tuż przed podpisaniem umowy ostatecznej zbywca przedłożył odpowiednie zaświadczenia, pobrane w urzędzie miasta lub gminy.