Pojęcia prawne

Z nieruchomościami związanych jest bardzo wiele pojęć prawnych. Jest to oczywiste. Większość z nas jednak myśli że nieruchomość to tylko mieszkanie lub lokal. Należy wiedzieć, ze również i wybudowanie domu bezpośrednio związane jest z nieruchomościami. Zarówno działka jak i dom są pojęciami prawnymi nieruchomości. Działka jest tym obszarem, na którym postawiona jest dana nieruchomość. Możemy powiedzieć, że działka to nieruchomość gruntowa, a więc taka która stanowi podstawę nieruchomości. każda nieruchomość budynkowa będzie trwale związana z nieruchomością gruntową. Wyłaniają się tutaj kolejne pojęcia prawne związane bezpośrednio z nieruchomościami. Chodzi tutaj głównie o rodzaje nieruchomości, a więc nieruchomość budynkowa, gruntowa, lokalowa, rolna. Nieruchomości to części powierzchni ziemi, które w prawie stanowią odrębny przedmiot własności. Również do nieruchomości zaliczyć możemy budynki trwale z gruntem związane, lub też części tych budynków a więc chodzi tutaj o nieruchomości lokalowe.