Poszukiwanie kredytu hipotecznego

Z kupowaniem mieszkania wiąże się wiele różnego rodzaju formalności, których liczba dodatkowo się powiększa, jeśli kupujący nie dysponuje odpowiednią gotówką na sfinalizowanie transakcji. A że większość przyszłych właścicieli nieruchomości nie przechowuje tak dużych sum na koncie, zgłaszają się oni do banku, aby udzielił im pożyczki na zakup mieszkania lub domu, czyli kredytu hipotecznego. Tam dowiadują się, że istnieje wiele warunków, które muszą spełnić, aby dostąpić przywileju zadłużenia się na następne trzydzieści lat. Pierwszym i jednym z najważniejszych są stałe dochody o odpowiedniej wielkości – bank musi mieć, bowiem pewność, że co miesiąc na koncie kredytobiorcy pojawi się suma umożliwiająca spłacanie pożyczki w terminie, utrzymanie się oraz opłacanie rachunków. Kolejnym czynnikiem decydującym o przyznaniu przez bank zdolności kredytowej jest rodzaj zatrudnienia (umowa o pracę, własna działalność gospodarcza itd.). Wiele instytucji wymaga też od kredytobiorcy posiadania tzw. wkładu własnego, czyli kwoty, jaką będzie mógł dołożyć, aby sfinansować zakup mieszkania. Powinna ona wynosić minimum 20 procent wartości nieruchomości. Jeśli kupujący nie dysponuje taką gotówką, jest zobligowany do poniesienia dodatkowych kosztów, czyli zapłaty ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego.