Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę

Zanim zaczniemy budować dom musimy pozałatwiać wiele formalności. Nie wspominając już o kupnie działki i projektu, warto wspomnieć o pozwoleniu na budowę. Jest to ostatni krok przed przystąpieniem do prac budowlanych na działce. Jeśli chcemy zdobyć pozwolenie koniecznie musimy złożyć wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę w wydziale nadzoru architektoniczno-budolwanego. Taki wydział znajduje się w urzędzie władzy samorządowej. Wniosku nie można złożyć bez odpowiednich załączników. Tutaj będzie to projekt budowlany, oświadczenie o prawie do dyspozycji danej nieruchomości na cele budowlane, uzgodnienia dotyczące połączeń mediów, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , czyli plan zagospodarowania przestrzennego. Urząd gminy lub starostwo – w zależności kto zajmuje się tą sprawą, ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli nasza decyzja będzie pozytywna, to przystąpić do budowy możemy dopiero po 14 dniach od jej otrzymania.