Procedura wykupu mieszkania komunalnego

Jak każda procedura urzędnicza, także wykup mieszkania komunalnego jest procesem złożonym, którego realizacja jest rozłożona w czasie. Wnioskodawcą wykupu mieszkania komunalnego może być sam jego lokator lub też sama gmina, (czyli właściciel lokalu), a pierwszym krokiem w całej procedurze jest wypełnienie stosownego wniosku, (którego druk należy pobrać w urzędzie gminy lub miasta, albo też wydrukować z Internetu). Druk należy złożyć w urzędzie, dołączając do niego inne potrzebne dokumenty, do których należą: umowa najmu mieszkania (zawarta na czas nieokreślony) albo decyzja o jego przydziale, zaświadczenie o zameldowaniu oraz kopia dowodu osobistego lokatora wnioskującego o wykup. Kolejny krok należy do rzeczoznawców, którzy badają stan prawny i faktyczny nieruchomości, upewniają się też, że wnioskodawca nie jest w żaden sposób zadłużony. W tym momencie może zostać już wydana zgoda na wykup mieszkania: po tym fakcie rzeczoznawcy ustalają, jaką wartość ma lokal i precyzują wysokość kwoty, jaką należy wnieść by stać się właścicielem mieszkania. Informacja o cenie zostaje następnie upubliczniona – prawo do wykupienia mieszkania mają wówczas jego poprzedni lokatorzy. Jeżeli w ciągu trzech tygodni nikt nie zgłosi się w tej sprawie do urzędu gminy, wnioskodawca może wykupić mieszkanie i dopełnić wszystkich formalności notarialnych.