Rodzaje betonów

Rodzaje betonów

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że beton jest podstawowym budulcem konstrukcyjnym z którego wykonywana jest podstawa naszego domu, a więc fundamenty. Materiał ten powstaje w fazie wiązania i stwardnienia domieszki betonowej. Głównymi składnikami tej domieszki są spoiwo, kruszywa naturalne oraz woda. Betony można podzielić na różne rodzaje w zależności od przyjętego kryterium. Jeśli weźmiemy pod uwagę gęstość, to podzielić beton możemy na ciężki, zwykły, oraz lekki. Inaczej sprawa przedstawia się jeśli podzielimy beton ze względu na rodzaj użytego spoiwa. Wtedy wyróżniamy beton cementowy, wapienny, oraz gipsowy. Również w tym rodzaju często spotkać możemy się też z betonem cementowo-wapiennym. Biorąc pod uwagę rodzaj użytego kruszywa, to wyróżnić możemy pięć rodzajów betonu, a mianowicie żwirobetony, żużlobetony, gruzobetony, keramzytobetony, trocinobetony. Nie jesteśmy w stanie wymieniać każdego kryterium, dlatego na tym poprzestaniemy. Warto jednak dodać, że w budownictwie tradycyjnym stosuje się najczęściej beton zwykły.