Rodzaje gipsów budowlanych

Rodzaje gipsów budowlanych

Budownictwo jest dziedzina bardzo szeroką, która zajmuje się każdego rodzaju pracami, które związane są z remontem, budową, modernizacją, itp. Jeśli chodzi o materiały, które wykorzystywane są w tych działaniach, to można je wymieniać w nieskończoność, a one nadal będą się dwoić i troić. Dosyć, że możemy wyróżnić tak wiele materiałów, to one jeszcze bezpośrednio dzielą się na kilka rodzajów. Biorąc chociażby pod uwagę gipsy budowlane. Jest to materiał mineralny, który przy zastosowaniu spełniać musi odpowiednie normy. Rodzajów gipsu jest bardzo dużo, i wyróżnić możemy chociażby gips sztukatorski, tynkowy, do tynków gotowych, tynków przyczepnych, do tynkowania mechanicznego, spoinowy, szpachlowy, itp. jak wiemy wszystko posiada zarówno swoje wady jak i zalety. Do zalet zaliczyć możemy w tym przypadku szybko schnący materiał, dobrą regulację wilgotności, wysokie zwiększenie ognioodporne. Jeśli chodzi o wady, to wyróżniamy tutaj rozpuszczalność, pęcznienie w przypadku naprzemiennego nawilżania i wysychania.