Rozpocząć budowę domu

Rozpocząć budowę domu

Budowę domu nie możemy rozpocząć zanim nie otrzymamy pozwolenia. Teoretycznie jest tak, że pozwolenia uprawnia nas do prac budowlanych, jednak jest to okres 14 dni po jej uzyskaniu. Oczywiście wcześniej należy wykonać inne działania, a mianowicie wybrać uczestników procesu budowlanego. Prawo budowlane jasno w swoich przepisach opisuje, że uczestnikami procesu budowlanego są inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy. Oczywiście w przypadku domku jednorodzinnego inspektor nadzoru nie jest konieczny. Konieczność jego uczestniczenia jest wtedy kiedy budowane są budynki skomplikowane. Jeśli chodzi o pozostałych uczestników to każdy z nich ma szereg obowiązków, które narzucane są na nich przez ustawę. Budowa domu rozpoczyna się w trakcie kiedy rozpoczynamy prace przygotowawcze na terenie budowy. Zanim je rozpoczniemy konieczne jest zawiadomienie organów o rozpoczęciu robót budowlanych. Później należy wystąpić o wydanie dziennika budowy, i rozpoczynamy budowę domy krok po kroku.