Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Na temat umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości mówi ustawa dotycząca gospodarowaniu nieruchomościami. To ona reguluje większość aspektów dotyczących właśnie podpisywania umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. pozostałe aspekty, które nie są regulowane poprzez ustawę rozstrzyga się w oparciu o przepisy dotyczące umów podobnych. Jest to zawarte oczywiście w Kodeksie Cywilnym. Powinniśmy tak naprawdę w artykule tym zacząć od tego czym jest pośrednictwo. Więc jest to forma wykonywania czynności faktycznych. Pośrednik jest osobą, która w imieniu osoby zlecającej działa samodzielnie. Umowa pośrednictwa tak jak każda inna wymaga sporządzenia dokumentu pisemnego. Jest to zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomości, do której należy się stosować. Umowa taka powinna ponadto zawierać dane pośrednika w obrocie nieruchomościami, czas trwania umowy (może być on określony lub nieokreślony), określony tryb umowy – otwarta lub na wyłączność, oraz dane dotyczące danej nieruchomości podlegającej transakcji.