Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna

Zanim zdecydujemy się na zakupienie czy sprzedaż nieruchomości podpisywana jest umowa przedwstępna. Tylko w ten sposób osoba kupująca może wystąpić do banku o kredyt mieszkaniowy. Często jest tak, że nabywca nie ma jeszcze zgromadzonych pieniędzy na zawarcie umowy przedwstępnej. Jednak należy wiedzieć, że nie jest to koniec świata, bo ma możliwość dokonania wpłat w ratach, zgodnie z harmonogramem płatności, jakie określone są w umowie. Na pewno niektórzy z nas zastanawiają się czym różni się umowa przedwstępna a końcowa. Tak więc umowa przedwstępna jest umową, na podstawie której obydwie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy ostatecznej. Mimo tego, że jest to umowa przedwstępna to musi ona zastać zawarta w formie aktu notarialnego. W tym przypadku kiedy jedna ze stron decyduje się na zerwanie umowy musi ponieść konsekwencje. Jeśli jedna osoba uchyla się od zobowiązania druga osoba może żądać naprawienia szkody, jaką poniosła licząc na Zawracie umowy końcowej – ostatecznej.