Wartość nieruchomości

Kiedy chcemy sprzedać nieruchomość, to musimy wykonać wycenę wartości nieruchomości. wycenę nieruchomości może wykonać tylko i wyłącznie osoba uprawniona. W tej sytuacji jest to oczywiście rzeczoznawca majątkowy. W wyniku wyceny nieruchomości określa się trzy wartości: rynkową, odtworzoną i katastrofalną. Wartość rynkowa nieruchomości określana jest dla nieruchomości są lub też mogą stać się przedmiotem obrotu. Wartością tą jest przewidywalna cena nieruchomości, jaka jest możliwa do uzyskania na danym rynku. Wartość odtworzona nieruchomości określana jest dla nieruchomości które nie są lub też nie mogą stanowić przedmiot obrotu rynkowego. Ostatni rodzaj wartości wyceny nieruchomości, a mianowicie wartość katastralna ustalana jest dla nieruchomości, o których mowa jest w przepisach o podatkach od nieruchomości. kiedy rzeczoznawca oceni wartość wyceny nieruchomości może wybrać jedno z podejść wyceny nieruchomości. Najczęściej wybierane jest podejście porównawcze, które jak sama nazwa wskazuje polega na porównywaniu.