Znacząca pozycja w budżecie

Znacząca pozycja w budżecie

Gospodarka każdego państwa podzielona jest na sektory, które mają dla niego różne znaczenie, w zależności od tego, jak istotnie oddziaływają i jaki mają wpływ na tworzenie dochodu narodowego. Wielkość tego dochodu jest bowiem w różnych krajach diametralnie różna i zależna od wielu czynników. Często jest tak, że ten sektor, który w jednym kraju odgrywa kluczową rolę, w innym jest mało znaczący. A w niektórych państwach, ze względu na zaawansowanie technologiczne, nie występuje wcale. Niemniej jednak są takie gałęzie, które w gospodarce niemal każdego kraju odgrywają znaczącą rolę. Jedną z nich jest bez wątpienia budownictwo. Tak duże znaczenie tego sektora bierze się nie tylko z tego, że jest w nim zatrudnione bardzo wiele osób i że dzięki niemu powstaje bardzo dużo niezbędnych do funkcjonowania państwa obiektów. To znaczenie jest takie duże, bo od tego sektora jest w bardzo duży, bezpośredni i pośredni sposób, zależnych jest wiele firm które działają na jego rzecz, albo które zyskują na efektach działań budownictwa. Jak choćby wytwórcy mebli czy elementów wyposażenia mieszkań – oni zarabiają, rozwijają się, tworzą nowe miejsca pracy wtedy, gdy w kraju powstaje coraz więcej mieszkań i coraz więcej ludzi urządza swoje lokale. To dlatego ten łańcuch zależności, który początek daje sektor budowlany jest tak istotny.